BESTUUR


Het bestuur van PSV De Blauwe Ruiters

 

Voorzitter
Inge Nieuwenhuis

Secretaris
Annemiek Bos

Penningmeester
Rosanne van Loo

Algemeen lid
Maritza Wortmann

Algemeen lid
Bianca Gorter

Algemeen lid
Ilse Nieuwenhuis

Voor al uw vragen kunt u mailen naar bestuur@deblauweruiters.nl