BESTUUR


Het bestuur van PSV De Blauwe Ruiters

 

Voorzitter
Hans Wortmann

Secretaris
Annemiek Bos

Penningmeester
Rosanne van Loo

Algemeen lid
Maritza Wortmann

Algemeen lid
Mariska Wildeman

 

Voor al uw vragen kunt u mailen naar bestuur@deblauweruiters.nl